दहावी गणित – 2  ॥ ४. भौमितिक रचना  ( मराठी )॥ SSC Study Maths B

HomeSSC Maths 2

दहावी गणित – 2 ॥ ४. भौमितिक रचना ( मराठी )॥ SSC Study Maths B

my-portfolio

दहावी गणित - 2  ॥ ४. भौमितिक रचना  ( मराठी )॥ SSC Maths ॥ 3. Geometrical Construction ( Marathi) BSSC ASBदहावीच्या सर्व विषयांचे प

दहावी गणित – 2 ॥ 1.समरूपता ( मराठी ) भाग – B
दहावी गणित – 2 ॥ ३.वर्तुळ ( मराठी )॥ Circle – SSC Maths – C
दहावी गणित – 2 ॥ 2.पायथागोरसचे प्रमेय ( मराठी ) ॥ SSC Maths – B

दहावी गणित – 2  ॥ ४. भौमितिक रचना  ( मराठी )॥ SSC Maths ॥ 3. Geometrical Construction ( Marathi) B

SSC Maths ॥ 3. Geometrical Construction ( Marathi) A
SSC ASB
दहावीच्या सर्व विषयांचे प्रकरणवाईज व घटकानुसार सर्व व्हिडिओ एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. A,B,C…अशा प्रत्येक गटात 2 किंवा 3 व्हिडीओ असतील.
‌प्रामुख्याने गणित या विषयाच्या साधारण 3 व्हिडिओ च्या  नंतर एक टेस्ट दिली जाईल ती टेस्ट सोडवून आपण आपला अभ्यास किती झाला हे ठरवू शकता (आज टेस्ट नाही.)

.

दिलेल्या वर्तुळाला त्यावरील बिंदूतून स्पर्शिका काढणे  बाहेरील दिलेल्या बिंदूतून स्पर्शिका काढणे
4. Geometric Constructions ( Marathi) Video No. 04

4. Geometric Constructions ( Marathi) Video No. 05

Tag- #ssc maths syllabus #ssc maths classes #ssc maths chapter 1 #ssc maths best teacher #ssc maths algebra #ssc maths app #ap ssc maths #ssc maths basic #ssc maths channel #ssc maths full syllabus #ssc maths in marathi

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 2