दहावी गणित – 2  ॥ 2.पायथागोरसचे प्रमेय  ( मराठी ) ॥ SSC Maths  C

HomeSSC Maths 2

दहावी गणित – 2 ॥ 2.पायथागोरसचे प्रमेय ( मराठी ) ॥ SSC Maths C

दहावी गणित - 2  ॥ 2.पायथागोरसचे प्रमेय  ( मराठी )॥ SSC Maths ॥ 2. Pythagoras Theorem ( Marathi) C SSC ASBदहावीच्या सर्व विषया

दहावी गणित – 2 ॥ 2.पायथागोरसचे प्रमेय ( मराठी ) SSC Study A
दहावी गणित ॥ 1.समरूपता ( मराठी ) भाग – A
दहावी गणित – 2 ॥ ४. भौमितिक रचना ( मराठी )॥ SSC Study Maths A

दहावी गणित – 2  ॥ 2.पायथागोरसचे प्रमेय  ( मराठी )॥ SSC Maths ॥ 2. Pythagoras Theorem ( Marathi) C 

SSC Maths ॥ 2. Pythagoras Theorem ( Marathi)
SSC ASB

दहावीच्या सर्व विषयांचे प्रकरणवाईज व घटकानुसार सर्व व्हिडिओ एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. A,B,C…अशा प्रत्येक गटात 3 व्हिडीओ असतील.

‌प्रामुख्याने गणित या विषयाच्या साधारण 3 व्हिडिओ च्या  नंतर एक टेस्ट दिली जाईल ती टेस्ट सोडवून आपण आपला अभ्यास किती झाला हे ठरवू शकता .
अपोलोनियसचे प्रमेय (Appollonius’ Theorem) ,समभुज चौकोनाच्या बाजूंच्या वर्गांची बेरीज प्रमेय 

2. Pythagoras Theorem ( Marathi) Video No. 07

2. Pythagoras Theorem ( Marathi) Video No. 08

सर्व Video पहिले असतील  तर खालील टेस्ट पूर्ण करा.
‌टेस्ट दिल्यानंतर आपण आपले गुण बघू शकता आणि कोणते प्रश्न चुकले तेही बघू शकता.    

  TEST NO . 03

SSC ASB 3

Tag- #ssc maths syllabus #ssc maths classes #ssc maths chapter 1 #ssc maths best teacher #ssc maths algebra #ssc maths app #ap ssc maths #ssc maths basic #ssc maths channel #ssc maths full syllabus #ssc maths in marathi

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0