SSC Maths Part – 2 : Co-ordinate Geometry (Semi/English)

HomeSSC Maths(Semi) 2

SSC Maths Part – 2 : Co-ordinate Geometry (Semi/English)

SSC Maths Part – 2 : Co-ordinate Geometry (Semi/English) प्रश्नपेढी (Question Bank) इयत्ता:- दहावी माध्यम:- सेमी इंग्रजी /इंग्रजी विषय – गणित  भाग -2 सूचना- 1. सदर प्रश्नपेढी ही १००% अभ्यासक्रमावर तयार करण्यात आली आहे. 2. सदर प्रश्नपेढीतील प्रश्न हे अधिकच्या सरावासाठी असून प्रश्नसंचातील प्रश्नांचा जास्तीत जास्त  सराव करावा.

SSC Maths Part – 2 : Circle (Semi/English)
SSC Maths Part – 2 : Mensuration (Semi/English)
SSC Maths Part – 2 : Similarity (Semi/English)

SSC Maths Part – 2 : Co-ordinate Geometry (Semi/English)

प्रश्नपेढी (Question Bank)

इयत्ता:- दहावी
माध्यम:- सेमी इंग्रजी /इंग्रजी
विषय – गणित  भाग -2

सूचना-
1. सदर प्रश्नपेढी ही १००% अभ्यासक्रमावर तयार करण्यात आली आहे.
2. सदर प्रश्नपेढीतील प्रश्न हे अधिकच्या सरावासाठी असून प्रश्नसंचातील प्रश्नांचा जास्तीत जास्त  सराव करावा.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0